Een krachtig collectief van 100% zelfstandige slagers

De Vereniging van Keurslagers is dé slagersformule van Nederland. De winkelformule voor zelfstandige slagers in Nederland die onder het unieke A-merk Keurslager als sterk collectief naar buiten toe treden. Slagers die dezelfde taal spreken en al 75 jaar beschikken over een gemeenschappelijk DNA: vakmanschap, ambacht, persoonlijke aandacht en kwaliteit.

Keurslagers kiezen vanuit het eigen ondernemerschap voor collectieve slagkracht om de consument vertrouwen te geven en het beste vlees en lekker eten aan te bieden waardoor zij de weg naar de (web)winkel weten te vinden. Alle kennis en ervaring is binnen de Vereniging aanwezig om elke Keurslager te ondersteunen bij wat hij nu én in de toekomst nodig heeft. Alles uit het bedrijf halen en anticiperen op snelle ontwikkelingen die voor de consument van belang zijn. Dat doen Keurslagers samen.

De gemeenschappelijke koers is vastgelegd in de formule. De formule zet actief in op gezamenlijke marketing en communicatie en geeft Keurslagers handvatten om te optimaliseren in de breedte van hun bedrijfsvoering om zo een maximale win-win te creëren. Ofwel: Keurslagers versterken elkaar en geven gestalte aan eigen ondernemerschap.

De Vereniging van Keurslagers is een unieke vereniging. We kiezen ervoor om de consument in gezamenlijkheid effectief te bereiken, juist omdat we bereid zijn om met elkaar een blik op de toekomst te werpen. Bij de Vereniging van Keurslagers zijn vele deskundigen in dienst die de Keurslagers adviseren over hun vakgebied. Dat kan zijn over productontwikkeling, worstmakerij, (toonbank)presentatie, koken, wet- en regelgeving, personeel(beleid), interieur van de winkel, bedrijfseconomische zaken, automatisering of marketing en communicatie. Bovendien beschikt de vereniging over een netwerk van partners en supporters die fungeren als (aanbevolen) leverancier.

Keurslager Tim Janssen uit Groesbeek

Activiteiten en pijlers van de Vereniging van Keurslagers

Zelfstandig ondernemen onder een A-merk
De winkelformule voor zelfstandige slagers die samen invulling geven aan het unieke A-merk Keurslager.

Kwaliteit staat voorop
Keurslagers zijn zelfstandige slagers met een gemeenschappelijk DNA: vakmanschap, ondernemerschap, persoonlijke aandacht en kwaliteit. Door middel van (product)keuringen behouden we de kwaliteit waar we als merk voor staan en leggen we de lat steeds hoger.

Keurslager, niet zomaar een slager
Een slager mag zich niet zomaar Keurslager noemen. Keurslagers voldoen aan formulerichtlijnen op het gebied van hygiëne, kwaliteit, onderscheidend vermogen en voedselveiligheid. Waarborging vindt plaats middels periodieke keuringen.

Actief verenigingsleven
Keurslagers kiezen voor collectieve slagkracht en voelen zich comfortabel bij een actief verenigingsleven. Keurslagers verbinden zich aan de kennis en ervaring die binnen de Vereniging aanwezig is. Men wil samenwerking, via (werk)groepen en regiobijeenkomsten kennis delen, elkaar versterken en men is bereid om zich aan elkaar te conformeren om kracht te geven aan het collectief.

Merk & marketing
Keurslagers kiezen vanuit het eigen ondernemerschap voor collectieve slagkracht om de consument vertrouwen en het beste vlees en lekker eten aan te bieden, waardoor zij de weg naar de (web)winkel weten te vinden. De Vereniging zet hiervoor landelijke reclame, een breed pakket aan marketingtools en een marketingkalender afgestemd op diverse commerciële momenten en thema’s in. Keurslagers voeren gezamenlijk een aantal landelijke winkelacties en reclames met een door de leden vastgesteld prijsbeleid ter bevordering van de klantenstroom.

Lokale en digitale ondersteuning
Een team van marketeers adviseert en ontzorgt in marketingcampagnes en (online) communicatie op maat.

Persoonlijke winkelbegeleiding
Keurslagers kiezen ervoor om elkaar als collectief uit te dagen en actief te werken aan de ontwikkeling van hun bedrijf. Elke Keurslager wordt hierbij ondersteund door een persoonlijke bedrijfsadviseur die klaar staat en advies geeft. De Keurslager maakt gebruik van de kennis en knowhow die binnen de Vereniging beschikbaar zijn. Resultaatgericht wordt er gewerkt aan de realisatie van de lokale bedrijfsdoelstellingen.

Samenwerken: de handen ineenslaan binnen de branche
Keurslagers zijn bereid de handen ineen te slaan. Dat geldt ook voor de branche. De toeleveranciers zijn een belangrijke pijler van het succes. Ze zijn partner én supporter. Er wordt kennis gedeeld en samengewerkt om collectief voordeel te realiseren bij de inkopen doordat de Vereniging bereid is zich aan elkaar te verbinden.

Keurslager Academie
Om jou en je team te begeleiden en actief te werken aan het eigen ondernemerschap zijn er diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, trainingen en intensieve 1-op-1 coaching beschikbaar.

Interesse in een eigen Keurslagerij?

Meer weten over (lid worden van) de Vereniging van Keurslager? Wij vertellen er vrijblijvend graag meer over. Neem contact op via info@keurslager.nl of bel 033- 494 04 19.